NEF Sport

ŚLĄSKie Olimpiady Sportowe

Śląskie Olimpiady Sportowe to nie tylko inicjatywa zachęcająca do większej aktywności fizycznej u mieszkańców Śląska, ale także świetna zabawa dla całych rodzin. Stwarzamy warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promujemy prozdrowotne i społeczne wartości sportu. Ponadto, dzięki uzyskanym umiejętnościom, mieszkańcy mogą kontynuować aktywność fizyczną w warunkach domowych. Projekt ten skierowany jest dla każdego – od małego po seniora. Podczas trwania inicjatywy zorganizowaliśmy 3 olimpiad, w ramach których udział wzięło 300 osób z różnych miast województwa śląskiego. W trakcie imprez przygotowane zostały rodzinne oraz indywidualne rozgrywki, m.in. mecze w piłkę nożną, gra w ringo, badmintona, ale także biegi przełajowe czy zajęcia z zumby i wiele, wiele więcej, więc każdy znalazł coś dla siebie. Zwycięzcy konkurencji otrzymali dyplomy, a także atrakcyjne nagrody.
Sprawdź na stronie!

esfsef

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo

Liga Aktywnych Seniorów

Liga Aktywnych Seniorów jest to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców 20 miast województwa śląskiego. Jest to odpowiedź na potrzebę propagowania zdrowego stylu życia wśród seniorów i pokazania, że aktywność fizyczna może być przyjemna i ciekawa.W projekt zaangażowanych jest aż 500 seniorów, podzielonych na grupy po około 10 osób. Każdy zespół ma możliwość uczestniczenia w cyklu 6 warsztatów, które obejmują różnorodne formy aktywności fizycznej. Są to m.in. zajęcia fitness, ćwiczenia całego ciała, nordic walking, joga oraz specjalistyczny trening mający na celu wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za zdrowy kręgosłup. W trakcie trwania projektu powstanie 6 filmów z ćwiczeniami, aby seniorzy mogli kontynuować aktywność fizyczną również po zakończeniu zajęć. Warsztaty to kontynuacja naszego poprzedniego przedsięwzięcia – Sport dla wszystkich, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Sprawdź na stronie!

Wypełnij formularz i dołącz do nas

LIGA AKTYWNYCH SENIORÓW

ŚLĄSKIE OLIMPIADY SPORTOWE

ŚLĄSKA AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA

Śląska Akademia Aktywnego Seniora to inicjatywa, która ma na celu zaktywizować grupę seniorów powyżej 60 roku życia. W ramach projektu organizujemy zajęcia sportowe dla seniorów, które mają przede wszystkim poprawić kondycje oraz samopoczucie. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów posiadających doświadczenie w pracy z  osobami starszymi. Poziom zajęć jest dostosowany do możliwości uczestników. Zajęcia będą odbywały się na terenie klubów seniora. Dla każdej z  grup zostanie przeprowadzonych 6 warsztatów o różnej tematyce. Rodzaj i intensywność ćwiczeń jest dostosowany do kondycji fizycznej uczestników. Instruktor będzie wdrażał uczestników do każdego rodzaju ćwiczeń i przedstawiał zalety prowadzenia zdrowego stylu życia. Przekazywana będzie również informacja jakiej partii ciała będzie dotyczyła dana aktywność. Przygotowane zestawy ćwiczeń będą możliwe do powtórzenia w warunkach domowych przez seniorów.
Dzięki realizacji zadania wzrośnie aktywność sportowa w środowisku wiejskim, a także upowszechni się uprawianie sportu w rodzinie i różnych grupach społecznych, w tym seniorów.

JURAJSKA AKADEMIA SPORTU
W ramach projektu „Jurajska Akademia Sportu” organizowanego przez Fundację New Europe Foundation finansowanego ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla wszystkich” zostaną zorganizowane nieodpłatne zajęcia sportowe, patriotyczne spacery nordic-walking oraz niedzielne, rodzinne imprezy sportowe – Jurajskie Niedziele Sportu dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego. Dzięki realizacji zadania wzrośnie aktywność sportowa w środowisku wiejskim, a także upowszechni się uprawianie sportu w rodzinie i różnych grupach społecznych, w tym seniorów. Rodzaj i intensywność ćwiczeń jest dostosowany do kondycji fizycznej uczestników. Instruktor będzie wdrażał uczestników do każdego rodzaju ćwiczeń i przedstawiał zalety prowadzenia zdrowego stylu życia. Przekazywana będzie również informacja, jakiej partii ciała będzie dotyczyła dana aktywność. Przygotowane zestawy ćwiczeń będą możliwe do powtórzenia w warunkach domowych przez seniorów.
O NAS

Działalność New Europe Foundation od wielu lat koncentruje się na realizacji projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz seniorów z małych miejscowości. Od początku jej działalności została nawiązana współpraca z ponad 50cioma sołectwami z województwa śląskiego. Wśród zgłaszanych potrzeb był rozwój aktywności fizycznej wśród osób zrzeszonych w organizacjach senioralnych. Obecnie rozpoczęliśmy realizacje projektów o sportowym charakterze tj. Śląska Akademia Aktywnego Seniora i Jurajska Akademia Sportu, które są skierowane do seniorów, jak również dorosłych, dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Głównym celem zadania jest upowszechnianie aktywności sportowej wśród seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży oraz umożliwienie regularnego jej rozwijania w warunkach domowych.

finansowanie
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.