nef sport admin 24 czerwca, 2022

NEF Sport

ŚLĄSKA AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA

Śląska Akademia Aktywnego Seniora to inicjatywa, która ma na celu zaktywizować grupę seniorów powyżej 60 roku życia. W ramach projektu organizujemy zajęcia sportowe dla seniorów, które mają przede wszystkim poprawić kondycje oraz samopoczucie. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów posiadających doświadczenie w pracy z  osobami starszymi. Poziom zajęć jest dostosowany do możliwości uczestników. Zajęcia będą odbywały się na terenie klubów seniora. Dla każdej z  grup zostanie przeprowadzonych 6 warsztatów o różnej tematyce. Rodzaj i intensywność ćwiczeń jest dostosowany do kondycji fizycznej uczestników. Instruktor będzie wdrażał uczestników do każdego rodzaju ćwiczeń i przedstawiał zalety prowadzenia zdrowego stylu życia. Przekazywana będzie również informacja jakiej partii ciała będzie dotyczyła dana aktywność. Przygotowane zestawy ćwiczeń będą możliwe do powtórzenia w warunkach domowych przez seniorów.
Dzięki realizacji zadania wzrośnie aktywność sportowa w środowisku wiejskim, a także upowszechni się uprawianie sportu w rodzinie i różnych grupach społecznych, w tym seniorów.

JURAJSKA AKADEMIA SPORTU
W ramach projektu „Jurajska Akademia Sportu” organizowanego przez Fundację New Europe Foundation finansowanego ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla wszystkich” zostaną zorganizowane nieodpłatne zajęcia sportowe, patriotyczne spacery nordic-walking oraz niedzielne, rodzinne imprezy sportowe – Jurajskie Niedziele Sportu dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego. Dzięki realizacji zadania wzrośnie aktywność sportowa w środowisku wiejskim, a także upowszechni się uprawianie sportu w rodzinie i różnych grupach społecznych, w tym seniorów. Rodzaj i intensywność ćwiczeń jest dostosowany do kondycji fizycznej uczestników. Instruktor będzie wdrażał uczestników do każdego rodzaju ćwiczeń i przedstawiał zalety prowadzenia zdrowego stylu życia. Przekazywana będzie również informacja, jakiej partii ciała będzie dotyczyła dana aktywność. Przygotowane zestawy ćwiczeń będą możliwe do powtórzenia w warunkach domowych przez seniorów.
Wypełnij formularz i dołącz do nas

ŚLĄSKA AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA

JURAJSKA AKADEMIA SPORTU

O NAS

Działalność New Europe Foundation od wielu lat koncentruje się na realizacji projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz seniorów z małych miejscowości. Od początku jej działalności została nawiązana współpraca z ponad 50cioma sołectwami z województwa śląskiego. Wśród zgłaszanych potrzeb był rozwój aktywności fizycznej wśród osób zrzeszonych w organizacjach senioralnych. Obecnie rozpoczęliśmy realizacje projektów o sportowym charakterze tj. Śląska Akademia Aktywnego Seniora i Jurajska Akademia Sportu, które są skierowane do seniorów, jak również dorosłych, dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Głównym celem zadania jest upowszechnianie aktywności sportowej wśród seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży oraz umożliwienie regularnego jej rozwijania w warunkach domowych.

finansowanie
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.